Калкулатор паушалног пореза

Оглашавање продајних подстицаја

Уз усклађивање свог пословања са обавезама које су предвиђене прописима који уређују оглашавање (више о овоме прочитај на  ), приликом оглашавања продајних подстицаја је потребно да водиш рачуна о додатним обавезама предвиђеним Законом о трговини.

Законодавац је увидео потребу за детаљнијим регулисањем ове области у циљу што ефикасније заштите потрошача, како би се смањио ризик од нерегуларних радњи којима трговци прибегавају због већег остваривања профита. Тако, забрањено је оглашавати продајне подстицаје за мале количине робе, за коју је огигледно да се њеном продајом намеравају навести купци на куповину неке друге робе.

Додатно, у ситуацијама када желиш да огласиш одређени проценат снижења, навођење највећег процента снижења може да се наведе само уколико се подстицај односи на најмање једну петину робе у асортиману који нудиш у продајном месту.

Такође, уколико желиш да промовишеш погодности намењене само одређеним категоријама лица, на одређеном подручју, продајном месту или за тачно одређен временски период, потребно је да приликом тог оглашавања јасно назначиш све релевантне податке који се тичу тих одређења.

Ипак, као најчешћи продајни подстицај се појављује роба са сниженом ценом. Тако, она може да се јави у више појавних облика, и то као:

  • распродаја;

  • сезонско снижење; и

  • акцијска продаја.

Уколико нудиш робу по сниженој цени, дужан си да уз снижену цену истовремено истакнеш и претходну цену.

У случају да си одлучио да престанеш да послујеш(више о престанку пословања на  ), или само обуставиш пословање у неким продајним објектима, или престанеш са продајом одређене врсте робе, можеш да распродаш преосталу робу по сниженој цени у односу на претходну цену.

Приликом распродаје, дужан си да физички издвојиш робу која је предмет распородаје од робе коју настављаш да нудиш по регуларниј цени и условима.

Једном објављену распродају, не можеш да измениш до краја њеног трајања – тј. не можеш да вршиш додатне наруџбине и допуну количине робе која је предмет распродаје.

Уколико у свом асортиману нудиш робу карактеристичну за одређену сезону или годишње доба (нпр. летња колекција одеће, сладоледи, јагоде), можеш да примениш опцију сезонског снижења, тако што ћеш да два пута годишње, након протека сезоне, ту врсту робе продајеш по сниженој цени.

Сезонско снижење може да се одвија у периоду од 25. децембра и 10. јануара, као и у периоду између 1. и 15. јула.

Чест пример робе са сниженом ценом јесте и акцијска продаја. Њом долази до продаје робе и/или услуга по цени која је снижена у односу на претходну цену, али уз временског ограничење трајања најдуже 31 дан.

У случају да организујеш акцијску продају са роком важења до максимално три дана, ниси у обавези да истакнеш и претходну цену уз снижену, већ је довољно да јасно одредиш проценат снижења.