Калкулатор паушалног пореза

Знак забране пушења – како изгледа, које су твоје обавезе поводом њега?

Осим регулисања саме забране пушења, позитивно законодавство детаљније регулише и твоју обавезу истицања знака забране пушења, као и његов изглед.

Визуелни приказ знака забране пушења

Визуелни приказ знака да је пушење дозвољено

011-ugostitelji-zabranjeno-dozvoljeno-pusenje.png

Знак забране пушења је потребно истаћи на:

  • свим улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је забрањено пушење, као и на видним местима унутар радних и јавних простора;

  • на свим столовима, шанковима и другим површинама на којима се служи храна или пиће у угоститељским објектима, односно деловима угоститељских објеката у којима је забрањено пушење

Обрнуто, уколико постоје просторије у којима је дозвољено пушење, на њима је потребно поставити знак да је пушење дозвољено.