Калкулатор паушалног пореза

Оснивање и регистрација предузетника - хронолошки приказ неопходних корака

  Корак Коментар
1. Припрема регистрационе пријаве У циљу оснивања предузетника није потребна припрема било какве одлуке, довољно је попунити образац регистрационе пријаве 
2.

Регистрација предузетника код Агенције за привредне регистре

 1. Агенцији за привредне регистре потребно је поднети следећа документа:

  • попуњен образац регистрационе пријаве;
  • доказ о идентитету предузетника - за домаће физичко лице предаје се фотокопија личне карте, а за странца фотокопија пасоша, односно личне карте уколико је издата странцу;
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника у износу од 1.600,00 динара, односно у износу од 1.500 динара уколико се пријава оснивања предузетника подноси електронски (више на  ).

   

  Постоји могућност подношења регистрационе пријаве пред Агенцијом за привредне регистре и електронским путем - више о томе можеш прочитати на