Калкулатор паушалног пореза

Рад са непуним радним временом

У овом случају запослени на недељном нивоу ради мање од 36 сати. Овај запослени има иста права као и запослени на неодређено радно време, с тим што та права остварује сразмерно времену које је радио за тебе. Шта то заправо значи? Ово се пре свега односи на зараду која ће зависити од времена које ће неко провести радећи за тебе, као и на трајање паузе за дневни одмор и др.

Један запослени може закључити два уговора о раду са непуним радним временом код два послодавца, под условом да укупно радно време код оба послодавца у току једне недеље не прелази 40 радних сати.

Основица за обрачун пореза и доприноса је зарада запосленог. Ако један запослени ради са два или више послодаваца, сваки послодавац плаћа сразмерне порезе и доприносе одвојено на зараде запосленог радећи за њега.