Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица за запошљавање лица испод 40 година

Ова олакшица се односи на плаћање пореза и доприноса на доходак који плаћа као физичке лице на крају године. С обзиром на то да је послодавац плаћао порез и доприносе на вашем зараду на месечном нивоу, они се износе из прихода на које плаћа годишњи порез на доходак. Дакле, уколико имаш испод 40 година иу радном односу, износ прихода на који плаћаш порез се умањује на следећи начин:

  • од износа зарада и осталих опорезивих прихода умањује износ који је послодавац плаћао по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање које су већ плаћени.
  • од износа укупних опорезивих пролаза одузимају се три просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез.То значи да ћеш на крају године платити порез на доходак који си остварио умањење за порез и доприносе које је послодавац исплаћивао на твоју плату на месечном нивоу и за износ три просечне годишње зараде исплаћене у Републици Србији.