Калкулатор паушалног пореза

Водич за пословање - ИТ индустрија

Увод

Како би допринели повољнијем пословном окружењу, пред вама је приручник „Како да започнеш и водиш свој бизнис у ИТ индустрији“. Приручник је реализован кроз пројекат “ЕУ за боље пословно окружење”, које спроводи Светска банка, заједно са Министарством Привреде, а уз подршку Европске уније. Ово је први у низу приручника који ће за различите секторе бити припремљени у склопу пројекта.Један од изазова за сва предузећа и предузетнике, посебно мала и средња, је како на најбољи и најефикаснији начин ускладити своје пословање са релевантним прописима и процедурама.Циљ прируцника „Како да започнеш и водиш свој бизнис у ИТ индустрији“ је да на једном месту и на свеобухватан начин буду приказани услови за пословање у сектору информационих технологија.Информационе технологије су један од најбрже растућих сектора у Србији. Домаће тржиште ИТ услуга на годишњем нивоу износи око 300 милиона евра, и расте годишњом стопом од око 10%, а извоз компјутерских услуга износи око 1.7 милијарди евра и бележи раст од 30% на годишњем нивоу. Учешће ИТ сектора у БДП-у износи око 6%.Представљени приручник ће кроз употребљиве и свеобухватно образложене услове пословања у ИТ сектору приказане на једном месту, допринети предвидивијем и повољнијем пословном окружењу. Истовремено, приручник је отишао и корак даље и повезао услове пословања у ИТ сектору са Регистром административних поступака за привреду – на коме се на једном месту налазе информације о свим поступцима које спроводе органи јавне управе а намењени су привредницима.Посебно смо обратили пажњу да Приручник буде лак за сналажење и да брзо можете да нађете теме и препоруке које су вам у датом тренутку релевантне. У Приручнику је дат велики број примера и илустрација, те савета на шта посебно треба да обратите пажњу у типичним ситуацијама из свакодневног пословања. Верујемо да це вам Приручник својим садржајем и форматом бити корисно средство и допринети успеснијем и лакшем пословању.Захваљујемо се свима који су својим сугестијама, искуством и добром вољом помогли да овај Водич буде користан и садржајан, а нарочито ….