Калкулатор паушалног пореза

Коју још документацију мораш да припремиш у току ликвидације?

У току ликвидације друштво мора да припреми и поднесе надлежним органима одређену документацију на усвајање односно регистрацију, као и да поднесе пореске пријаве. Поред тога, како друштво више не сме да предузима нове послове у циљу обављања своје пословне делатности јер такво поступање представља привредни преступ који са собом повлачи новчане казне како за друштво тако и за одговорно лице ( за више информација), потребно је да ликвидациони управник предузме послове неопходне ради спровођења ликвидације. У том смислу, друштво треба да реализује закључене уговоре, раскине оне који нису нужни за друштво током ликвидације (попут различитих уговора о пружању услуга). С друге стране, можда буде потребно да ангажујеш лица за пружање одређених услуга које су неопходне за окончање ликвидације (попут услуга чувања документације и пословних књига друштва након брисања,  за више информација).

Треба напоменути и могућност да документацији коју треба да припремиш у току ликвидације (почетни ликвидациони биланс и почетни ликвидациони извештај, о којима ће детаљно бити речи касније) утврдиш да имовина друштва није довољна да се намире сва потраживања поверилаца. С обзиром да је том случају друштво презадужено, ликвидациони управник мора да надлежном суду поднесе предлог за покретање стечаја у року од 15 дана од дана састављања почетног ликвидационог биланса, односно почетног ликвидационог извештаја ( за детаљније објашњење).