Калкулатор паушалног пореза

Начини обављања трговине на мало

Трговина на мало може да се обавља на следеће начине:

  1. трговином на продајном месту;

  2. трговином личним нуђењем; и

  3. даљинском трговином (која може да буде електронска трговина или остала даљинска трговина путем других средстава).

У даљем наставку текста можеш да пронађеш детаљнија појашњења за сваки од ових модалитета.