Калкулатор паушалног пореза

Обавеза плаћања еко таксе

Еко такса је накнада која се плаћа за заштиту и унапређивање животне средине. Износ еко таксе зависи од степена утицаја твог пословања на животну средину и категоризације твог бизниса према рачуноводственим правилима. С обзиром на то да се пословање у твојој индустрији сматра делатношћу са малим утицајем на животну средину, имаћеш обавезу плаћања следеће накнаде:

  • 000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као велико правно лице;
  • 000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као средње правно лице;
  • 000 динара уколико се твој бизнис квалификује као мало правно лице;
  • 000,00 динара уколико се твој бизнис квалификује као микро правно лице.

Пријаву за еко таксу можеш поднети и електронским путем на  . Уколико желиш да поднесеш пријаву за еко таксу у папирној форми, треба да попуниш образац и поднесеш је надлежној локалној самоуправи према твом седишту. Пријава се подноси до 31.7. сваке године за претходну годину.

Обавеза плаћања еко таксе настаје од тренутка достављања решења локалне самоуправе и одређује се на годишњем нивоу, с тим да износ који плаћаш не може бити виши од 0,4% прихода које је твој бизнис остварио у претходној години.