Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Да. Осим свих физичких погодности у погледу састављања, чувања и руковања електронском документацијом насупрот „папирологије“, овакво опредељење је подржано и пословном праксом и законским признавањем употребе електронских докумената у највећем броју привредних активности.

Електронски документ је изједначен са папирним на основу новог Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању. Њему се не могу оспорити пуноважност, ни доказна снага, само зато што је у електронском облику.

Само су неки правни послови, за које је посебним законом уређено да не могу бити у електронској форми или да се сачињавају у одговарајућем поступку пред јавним бележником, изузети од могућности закључења у форми електронског документа.


Одговор

Da. Računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Ovime je obuhvaćena i isprava ispostavljena, odnosno primljena telekomunikacionim putem, kao i isprava ispostavljena, odnosno primljena putem servisa za elektronsku razmenu podataka (Electronic data Interchange – EDI).

Za račun ili otpremnicu je dovoljno da sadrže identifikacionu oznaku (ime i prezime, odnosno šifru ili drugi tekstualni podatak) osobe koja potvrđuje računsku tačnost i verodostojnost isprave. Propisi o računovodstvu ne zahtevaju posebne uslove u pogledu forme dokumenta, dokle god ona sadrži sve relevantne podatke o poslovnoj promeni.


Одговор

Ukoliko ste od poslovnih partnera primili račun ili otpremnicu u papirnom obliku, takva isprava smatra se originalom. Njeno prevođenje u elektronski oblik, po svom karakteru, može se izjednačiti sa fotokopijom računovodstvene isprave, koju Zakon o računovodstvu prihvata kao osnov za knjiženje poslovne promene, pod uslovom da je na njoj navedeno mesto čuvanja originalne isprave i da je potvrđena od strane odgovornog lica koji svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost.


Одговор

Možeš. Ugovor se smatra zaključenim postizanjem saglasnosti ugovornih strana o bitnim elementima – vrsti i kvalitetu robe ili usluge, ceni ili naknade, rokovima za izvršenje međusobnih obaveza, u zavisnosti od prirode konkretnog posla. U najvećem broju slučajeva, ugovor postoji već od trenutka kada je jedna strana prihvatila ponudu druge strane, odnosno kada su usaglašeni svi važni detalji posla, odnosno već od trenutka kada su usmeno potvrđene ove informacije.U privrednom poslovanju, pravilo je da privredni subjekti sastave pisani ugovor ili, na primer, da razmene elektronsku poštu.Svaki elektronski dokument koji dokazuje da je postignuta saglasnost između ugovornih strana, jeste isprava koja potvrđuje da je određeni ugovor zaključen i stvoren pravni odnos između privrednih subjekata.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија