Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Употреба печата привредних друштава и предузетника је укинута изменом већег броја закона и подзаконских прописа током 2018. године, док је Законом о привредним друштвима прописано да се посебним прописима не може увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима. Приликом закључивања органи, организације и лица која врше јавна овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид, односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању. Дакле, употреба печата, или његово изостављање, не представља било какав посебан квалитет или недостатак документа привредног субјекта. Важно је да је документ аутентичан, односно да је састављен у раду предузетника или привредног друштва, од стране законског заступника или другог овлашћеног лица које предузима правне радње у њихово име.

Исто важи и за електронски документ, за који је битно да представља истинити документ од стране лица која је у њему назначена као особа која га је саставила или потписала.

Пуноважност, доказна снага и писана форма електронског документа не могу се оспоравати само зато што је у електронском облику. Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању прописана је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара за прекршај одговорног лица у државном органу, као и органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе ако у поступку који спроводи у вршењу јавних овлашћења не призна пуноважност, односно оспори доказну снагу електронском документу сачињеном у складу са овим законом, само због тога што је достављен у таквом формату.


Одговор

Možeš. Postoje usluge koje građanima i privredi omogućavaju da komunikaciju sa organima uprave (državnim organima, organima opštine, grada ili pokrajine, javnim preduzećima, imaocima javnih ovlašćenja i drugima) obave putem interneta, bez fizičkog odlaska u instituciju (eUprava).

Postoje različiti servisi, usluge i administrativni postupci i procedure koji se obavljaju bez fizičkog pristupa.

Portal eUprava (euprava.gov.rs) predstavlja jedinstveno elektronsko mesto preko kojeg se pristupa najvažnijim informacijama i uslugama za građane i privredu. Na ovoj internet stranici mogu se naći i linkovi ka drugim uslugama i elektronskim servisima organa uprave.


Одговор

Servisi eUprave omogućavaju:

- registraciju preduzetničke radnje ili jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću kod Agencije za privredne registre;

- komunikaciju sa Poreskom upravom – predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa;

- registraciju delatnosti proizvodnje i prometa hrane u Centralnom registru objekata kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- korišćenje preko 60 elektronskih usluga u vezi sa regulativom lekova u humanoj i veterinarskoj medicini i regulativi medicinskih sredstava;

- elektronsko produženje registracije vozila u vlasništvu pravnog lica na ovlašćenom tehničkom pregledu;

- korišćenje sistema eTurista za unos podataka o ugostiteljima, ugostiteljskim objektima za smeštaj i evidenciju korisnika usluge smeštaja, sa podnošenjem elektronskog zahteva za kategorizaciju, pojednostavljenu prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, obračun, plaćanje i evidenciju uplaćenih boravišnih taksi, uz smanjen broj administrativnih procedura i olakšano poslovanje;

- pristup sistemu eInspektor koji omogućava privrednih subjektima da izvrše pregled svih nadzora koji su nad njim sprovedeni, uvid u status svojih predmeta u svakom trenutku, uključujući izrečene mere, kao i plaćanje izrečenih novčanih kazni u okviru prekršajnih mera;

- izdavanje uverenja za pravna lica, da se protiv pravnog lica (ne) vodi krivični postupak i istraga pred osnovnim, višim sudovima i javnim tužilaštvima, posebnim odeljenjima za organizovani kriminal, Odeljenjem za ratne zločine i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije, odnosno da pravno lice (ni)je osuđivano za krivična dela pred osnovnim i višim sudovima Republike Srbije (uključujući i Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine i posebna odeljenja viših sudova za suzbijanje korupcije).


Одговор

Elektronska trgovina (e-trgovina, eng. e-commerce) predstavlja trgovinu robom i uslugama elektronskim putem, odnosno putem interneta. Zakonom o trgovini elektronska trgovina je definisana kao trgovina koja se odvija na daljinu i ostvaruje na način da se roba ili usluge nude, naručuju i prodaju putem interneta. Prema tome, kada putem interneta kupujete, nudite, prodajete ili razmenjujete robu i usluge, sve ove aktivnosti potpadaju pod elektronsku trgovinu bez obzira na to da li trgovinu obavljate sa drugim trgovcima (privrednim subjektima), drugim pravnim subjektima (javnim preduzećima, državnim organima), ili sa fizičkim licima (potrošačima).

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија