Калкулатор паушалног пореза

Одлучио си се за форму оснивања – шта су наредни кораци?

Поступак оснивања и регистрације предузетника и друштва са ограниченом одговорношћу

Неопходан услов за отпочињање обављања делатности јесте регистрација предузетника или привредног субјекта код Агенције за привредне регистре. Потребно време за регистрацију је пет радних дана од дана подношења прописане документације Агенцији за привредне регистре. Поступак је једноставан, а трошкови регистрације су ниски.

Уколико си угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (више о категоризацији угоститељских објеката можеш видети на  ), имај у виду да си дужан да пре отпочињања обављања делатности, поднесеш пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.