Калкулатор паушалног пореза

Који је први корак у покретању ликвидације?

Уколико из било ког разлога желиш да обуставиш пословање друштва а имаш довољно средстава за намирење свих обавеза, потребно је да покренеш поступак ликвидације. Први корак у покретању поступка ликвидације је да скупштина друштва донесе одлуку о ликвидацији.