Калкулатор паушалног пореза

Ангажовао си програмера на пројекту на основу уговора ван радног односа–ко има ауторска права?

Ако си власник ИТ фирме, можда ћеш имати потребу да ангажујеш екстерног сарадника, програмера којег не желиш да запослиш, већ да од њега наручиш израду одређеног рачунарског програма.Исто тако, као предузетник можда ћеш бити у прилици да те ИТ компанија ангажује ради израде рачунарског програма.У оба случаја закључујеш уговор о наруџбини ауторског дела, односно рачунарског програма.Уговором о наруџбини рачунарског програма аутор се обавезује да за израду рачунарског програма и преда га.Као наручилац, ти стичеш сва права искориштавања рачунарског програма, ако уговором није другачије одређено.Када си у позицији ИТ фирме која је наручила рачунарски програм, приликом састављања уговора о наруџбини рачунарског програма потребно је водити рачуна да се правилно дефинише уступање искључивих имовинских права на насталом рачунарском програму са испоручиоца на твоју ИТ фирму.

Све наведено важи само уколико се на ваш уговор примењује српско право. Уколико је једна од уговорних страна из иностранства (независно од тога да ли програмер или налогодавац), пожељно је да у уговору одреде меродавно право за свој однос, на основу кога ће се одредити ваша права и обавезе. Ако то не учините, а дође до спора, право које ће одлучити о исходу спора одредиће суд на основу утврђених критеријума, вероватно одређујући се да примени право државе из које програмер пружа услуге програмирања. Ако стране не одреде меродавно право или суд одреди право стране државе као меродавно, то ће право одредити права програмера на рачунарском програму, као и обавезе и дозвољено коришћење налогодавца.