Калкулатор паушалног пореза

Како треба да изгледају просторије у којима се обавља промет на мало

Основна просторија у којој се обавља промет на мало јесте стовариште. Стовариштем се сматра просторија или ограђени простор у ком се врши малопродаја. У њему се обезбеђује несметан утовар и истовар робе, покривање и обезбеђивање робе која је осетљива на влагу и атмосферске услове, простор за исхрану и одмор радника, гардеробни ормани за раднике.

У стоваришту које се налази у просторији, обезбеђуjу се и посебне просторије за робу која се због својих посебних особина одвојено чува,као и већ поменуте просторије за исхрану и одмор радника, као и гардеробни ормани за раднике.

Промет робе на мало ван пословних просторија може да се врши само за неке врсте робе које не захтевају посебно чување и руковање, и то у појединим врстама малопродајних објеката као што су пијаце, или мањи монтажни објекти попут киоска, тезги, контејнера и сличних објеката.