Калкулатор паушалног пореза

Производња мале количине хране на газдинству

Уколико производиш малу количину хране на сопственом газдинству уписаном у Централни регистар објеката, услови у погледу објеката, просторија и хигијене су постављени другачије.

Напомена: Малом количином хране сматра се 20.000 килограма на годишњем нивоу за хлеб, пецива и остале пекарске и фине пекарске производе, 10.000 килограма на годишњем нивоу за џем, 8.000 килограма на годишњем нивоу за ајвар.

У овом случају неопходно је да обезбедиш:

  1. је простор за прераду смештен одвојено од објеката за држање животиња;

  2. различите активности везане за процес производње и припреме за промет могу да буду временски одвојене;

  3. кућна опрема за топлотну опрему хране може да се користи, ако су предузете мере да су активности производње временски одвојене од припреме хране за употребу у сопственом домаћинству;

  4. објекат има просторије за биолошко конзервисање и расхладни простор за складиштење хране у зависности од производног процеса и врсте хране;

  5. у просторији за прераду има најмање једна опрема за прање руку;

  6. се посуђе, прибор и опрема чисте, дезинфикују и чувају у производном простору;

  7. кућни тоалет може да се користи, ако се налази у непосредној близини;

  8. простор за пресвлачење може бити у кући или изван објекта за производњу хране ако се налази у непосредној близини;

  9. сировине и производи могу да се чувају у истој комори за хлађење, односно простору за складиштење.