Калкулатор паушалног пореза

Како се објављивање оглас на интернет страници Агенције за привредне регистре

У зависности од тога да ли су повериоци познатим друштвом или не, трећа лица ће бити обавештена о ликвидацији путем:

  • огласа на интернет страници Агенције за приватни регистар
  • писаног обавештења које повериоцима упућује ликвидациони управник

Како се објављује оглас на интернет страници  Агенције за привредне регистре?

Приликом регистрације одлуке о ликвидацији,  Агенцијa за привредне регистре ће на својој интернет страници истог дана објавити и оглас о покретању ликвидације. Оглас о покретању ликвидације се објављује у трајању од 90 дана и садржи најважније елементе из одлуке о ликвидацији.  Циљ огласа је да обавести повериоце о покретању ликвидације.

У ситуацији да током периода трајања огласа о покретању ликвидације промениш адресу седиште или адресу за пријем поште, поново почиње да тече од дана регистрације те промене код Агенције за приватни регистар.

Пример: Оглас о покретању ликвидације објављен је дана 1. априла 2022. године. Након тога, одлучите да промените адресу седишта друштва и та одлука се региструје у Агенцији за приватни регистар дана 1. маја 2022. године. Период од 90 дана у коме траје објављивање огласа о покретању ликвидације почиње да се рачуна испочетка регистрације нове адресе седишта друштва, уместо од 1. априла 2022. године када је оглас иницијално објављен.

Имајући у виду да се оглас о покретању ликвидације објављује у трајању од 90 дана а да је рок за пријаву потраживања 30 дана од дана истека периода трајања огласа, што значи да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана. од дана објаве огласа (свакако није пре регистрације почетног ликвидационог извештаја о чему ће бити речи касније). У пракси, ликвидација обично траје и дуже, нарочито ако сматраш да нека од потраживања која повериоци пријаве нису основана, ако промениш адресу седишта или адресу за пријем поште у току рока за пријаву потраживања поверилаца, као и ако је и даље активан неки од поступака који може да проузрокује обавезу за друштво (судски спорови, управни поступци, пореска контрола и слично).