Калкулатор паушалног пореза

Обрада података од стране државних органа

Министарство надлежно за послове туризма и јединица локалне самоуправе воде евиденцију угоститеља и угоститељских објеката, те у складу са тим прикупљају и обрађују податке о личности. Наиме, предметне евиденције могу да садрже податке о одговорним лицима као и о радно ангажованим лицима на пословима руководилаца угоститељских објеката. У том смислу, евиденције могу да садрже следеће личне податке (твоје или твог радно ангажованог лица): име и презиме, јединствени матични број грађана, дан, месец и годину рођења и адресу становања.

Обрада ових података се врши између осталог и ради успостављања централног информационо система, те увођења података у централни информациони систем и праћења стања на тржишту.