Калкулатор паушалног пореза

Желиш да знаш шта ти је све неопходно од документације везане за козметичке производе у твом салону?

Са обзиром на строгу и опширну регулативу у области безбедности козметичких производа, не желиш да пропустиш да ускладиш своје пословање са њима. У наставку ћемо да ти пружимо преглед целокупне документације са којом је потребно да се упознаш.

  Досије са информацијама о производу

Досије са информацијама о производу је кључни документ који мора да има сваки козметички производ који намераваш да нудиш као услугу у свом салону. Саставља га одговорно лице и обавезно је да садржи редовно ажуриране податке и то:

 • опис козметичког производа који омогућава недвосмислено и јасно повезивање Досијеа са одговарајућим козметичким производом;

 • извештај о безбедности козметичког производа;

 • опис методе производње и изјаву о усклађености са добром произвођачком праксом;

 • доказ тврдње да постоји ефекат козметичког производа, ако је оправдан природом ефекта козметичког производа;

 • податке о свим тестирањима на животињама извршеним од стране произвођача, његових заступника или добављача, у сврху процене безбедности козметичког производа или његових састојака, укључујући било која тестирања на животињама извршена како би се испунили регулаторни захтеви других земаља.

Досије са информацијама о производу чува се десет година од момента стављања последње серије козметичког производа на тржиште. Досије са информацијама је заправо документ који обавезно садржи све горе наведене податке, почевши од описа и састава козметичког производа.

Остала документација везана за козметичке производе

Документација са информацијама о производу на основу које доказујеш да је козметички производ здравствено исправан односно безбедан у складу са законским прописима садржи информације које морају да буду редовно ажуриране од стране одговорног лица (о томе ко се сматра одговорним лицем, можеш да прочиташ детаљније на ЛИНКУ и то о:

 1. Квалитативном и квантитативном саству производа – Неопходно је да се наведе квалитативни састав производа укључујући хемијско име супстанци (подаци садржани у Интернационалној номенклатури козметичких састојака, Служби хемијских апстраката, Европском инвентару постојећих комерцијалних хемијских супстанци или Европској листи нотификованих хемијских супстанци. У случају парфема и ароматичних композиција,потребно је навести и назив и шифру парфема или композиције и идентитет добављача парфема односно композиције;

 2. Физичким и хемијским карактеристикама и стабилности козметичког производа – Документација садржи физичке и хемијске карактеристике супстанци или смеша, као и козметичких производа. Стабилност козметичког производа доказује се документацијом коју одговорно лице сматра релевантном, у зависности од врсте козметичког производа;

 3. Микробиолошком квалитету – Документација о микробиолошкој спецификацији супстанци или смеша и козметичког производа, где је то применљиво;

 4. Информацијама о амбалажи – Односи се на релевантне карактеристике амбалаже, нарочито у погледу чистоће и здравствене исправности односно безбедности;

 5. Нормалној и предвиђеној намени - Предвиђена намена мора да буде потврђена у смислу упозорења и других објашњења на декларацији производа;

 6. Нежељеним дејствима и озбиљним нежељеним дејствима – Потребно је да буду доступни подаци о нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима везаним за употребу козметичког производа. Одговорно лице води евиденцију о пријављеним нежељеним ефектима и озбиљним нежељеним ефектима.

ДОДАТНО – Уколико желиш да развијаш свој бизнис тако што ћеш да увозиш козметичке производе, потребно је да знаш да у Републику Србију могу да се увозе само козметички производи који су, са аспекта безбедности, у складу са прописима Републике Србије. Проверу испуњености безбедносних услова врши одговорно лице. Иако се ти као власник салона у овој ситуацији не сматраш одговорним лицем, већ увозник, корисно је да се упознаш и са овим делом регулативе.

Приликом увоза, уз захтев за преглед пошиљке ради утврђивања њене здравствене исправности, односно безбедности, увозник прилаже документа о чињеницама о којима се не води службена евиденција, а којима се доказује идентитет и садржај пошиљке (нпр. копија фактуре, спецификација пошиљке, копија улазног царинског документа о пријави пошиљке, односно друга документа од значаја за утврђивање идентитета, садржаја, категорије пошиљке итд.).