Калкулатор паушалног пореза

Извоз података – обратите посебну пажњу!

Сваки облик преноса података о личности у иностранство, независно у ком облику је извршен, представља извоз података. У тим случајевима, осим услова за закониту обраду података о личности, морају да буду испуњени додатни услови за законит пренос података.Испуњење додатних улова није једино потребно уколико се ради о држави за коју се сматра да обезбеђује одговарајући ниво заштите података о личности, односно у којој се прописи о заштити података о личности који се ефективно примењују на њеној територији. Ове државе се одређују на основу објективних критеријума, а чине их:

  1. државе потписнице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података 
  2. државе за које је Европска комисија утврдила да обезбеђују примерени ниво заштите 

Дакле, пренос података је слободан под условом да се држава у којој се извозе подаци налазе на једној од ове две листе или је наведена у одлуци Владе Републике Србије којом се одређује држава чији регулаторни оквир обезбеђује довољну заштиту података о личности. У другим случајевима, уколико држава у којој се извозе подаци не пружа довољан ниво заштите, извоз података је дозвољен уколико обезбедите одговарајуће мере заштите ових података.Пренос је могућ и без предузимања мера за обезбеђивање одговарајуће заштите под условом:

  • да је лице на које се подаци односе изричито пристало на пренос
  • пренос је неопходан за закључење и извршење уговора између лица чији се подаци преносе и руковаоца, или
  • пренос је неопходан за остваривање важног јавног интереса или је прописан законом

Овде можеш погледати више о мерама за обезбеђивање одговарајуће заштите без одобрења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као ио коришћењу стандардних уговорних клаузула   – Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Слично као што Закон о заштити података о личности прописује правила за пренос података у Србији, Општа уредба о заштити података о личности Европске уније („чувени“ ГДПР) прописује услове за извоз података на територији Европске уније. Довољно је да се ваш сервер преко кога пружа хостинг услуге налази у иностранству да би се сматрало да долази до извоза података. Штавише, сматраће се да до извоза података долази у случају када партнеру или сараднику из иностранства доставиш шифру или му на други начин омогућиш приступ подацима који се налазе у Србији. Зависно од тога у колико држава се врши извоз података, мораћеш да ускладиш пословање са прописима тих држава о заштити података о личности. Стога је пожељно да у случајевима када долази до извоза података или у случају када у Србији обрађујеш податке о личности страних држављана консултујеш стручно лице у овој области како би био сигуран да је твоје пословање усклађено са важећим прописима.

У случају да подаци чине доступним лицима у иностранству, размислите о саветовању стручњака у овој области, будући да се у тим случајевима мора извршити додатна анализа у погледу степена заштите података о личности који се на тај начин чине доступним трећим лицима.