Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на отпад

Отпад од хране, нејестиви споредни производи и остали отпаци уклањају се из просторија у којима се налази храна, што је могуће пре, како би се избегло њихово нагомилавање.

Отпад се уклања одлагањем у контејнере који се могу затворити, а друге врсте контејнера или системи уклањања могу се користити само уколико докажеш да су одговарајући.

Контејнери за одлагање отпадака морају да буду израђени на одговарајући начин, морају да се одржавају у добром стању и да буду такви да могу лако да се чисте и, према потреби, дезинфикују.

Додатно, за складиштење и одлагање отпада морају да буду обезбеђени одговарајући услови. Простор за складиштење отпадака мора да буде израђен и са њим мора да се управља на начин који омогућава његово одржавање у чистом стању и, према потреби, заштиту од уласка животиња и штеточина.

Сав отпад мора да се уклони на начин који је, у складу са посебним прописима, прихватљив са аспекта хигијене и заштите животне средине и не сме да представља директан или индиректан извор контаминације.