Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на опрему

Треба да обезбедиш да предмети, прибор и опрема са којима храна долази у контакт буду ефективно очишћени и, према потреби, дезинфиковани, при чему се чишћење и дезинфекција обавља довољно често да се избегне сваки ризик од контаминације. Додатно, треба да су пројектовани и израђени од таквог материјала, али и у таквом стању којим се обезбеђује да се ризик од контаминације смањи на најмању могућу меру. Такође, предмети, прибор и опрема са којима храна долази у контакт треба да буду израђени од таквог материјала и одржавани у таквом стању којим се обезбеђује да њихово чишћење буде могуће, а према потреби, и дезинфекција, осим за контејнере и амбалажу за једнократну употребу.

Ако је потребно, на опреми мора да буде постављен одговарајући контролни уређај ради контроле испуњености потребних услова.

Ако се за спречавање корозије опреме и контејнера употребљавају хемијске супстанце, њихова употреба мора да буде у складу са добром праксом.

Средства за чишћење и дезинфекцију не смеју да се складиште у просторе у којима се рукује храном.