Калкулатор паушалног пореза

Специфичне обавезе

Како си одлучио да желиш да започнеш бизнис у области завршних грађевинских радова, потребно је да се пре свега упознаш са појмом завршних грађевинских радова.

Завршни грађевински радови подразумевају све грађевинско – занатске и остале радове на завршној обради, опреми и уређењу свих објеката високоградње: стамбених објеката, објеката друштвеног стандарда, привредних објеката и објеката нискоградње и хидроградње, без обзира на врсту уграђеног материјала, примењену технологију грађења и пројектовани конструкциони систем, као и грађевинско – занатске радове на санацијама, реконструкцијама и адаптацијама на изграђеним објектима.