Калкулатор паушалног пореза

Специфичне обавезе у пословању

Било да желиш да отвориш ресторан, кафић или кетеринг објекат, постоји низ услова и специфичних обавеза везаних за пословање наведених објеката које је потребно да испоштујеш, како би твоје пословање било у складу са законом. За почетак, потребно је да знаш које тачно услуге можеш да пружаш у свом ресторану, кафићу или кетеринг објекту. Ресторан представља угоститељски објекат у којем се припрема и за столом услужује велики избор топлих и хладних јела, посластица, пића и напитака. Кафић је угоститељски објекат у којем се услужују различите врсте напитака и пића, док је кетеринг објекат је угоститељски објекат у којем се припрема храна, пиће и напици који се достављају ради услуживања и потрошње на другом месту.

За свако конзумно место у просторији за услуживање ресторана мора бити обезбеђена површина од најмање 1,50м2. 

Твој ресторан, кафић односно кетеринг објекат мора да испуњава одређене минимално-техничке и санитарно-хигијенске услове, односно стандарде за обављање предметне делатности.

 • Постоје општи минимални технички услови за уређење и опремање угоститељских објеката, којима је предвиђено да твој угоститељски објекат мора да испуњава следеће услове:

 • обезбеђено снабдевање текућом хигијенски исправном водом за пиће,

 • обезбеђено снабдевање електричном енергијом,

 • одлагање чврстих отпадних материја,

 • одвођење отпадних вода,

 • обезбеђено грејање у свим просторијама и просторима у угоститељском објекту (наведено се не односи на угоститељске објекте који послују само у летњем периоду),

 • температура ваздуха у просторијама у којима бораве или се задржавају гости мора да износи најмање 18,5 °C,

 • најмање један телефон на располагању гостима (то може бити било фиксни било мобилни телефон),

 • посебно уређен прилаз до улаза за госте који морају да буду осветљени у време рада објекта ноћу,

 • одговарајуће осветљење,

 • одговарајући прилаз улазу у угоститељски објекат за особе са инвалидитетом, и

 • обезбеђена противклизна заштита подова.

Поред наведеног, твој угоститељски објекат мора да испуњава и одређене посебне минималне техничке услове који се односе на просторије које твој угоститељски објекат мора да поседује. Сви угоститељски објекти морају да имају економско – технички део који користи искључиво запослено особље. Надаље, угоститељски објекти за исхрану и пиће који пружају услуге на угоститељски начин, у које спадају ресторан и кафић, имају и услужни део који је на располагању гостима.

Дакле, твој ресторан или кафић се мора састојати од следећих просторија:

 • просторије економско – техничког дела, које чине:

 • кухињски блок,

 • помоћне просторије које служе за санитарне, хигијенске и друге потребе запосленог особља, и

 • сервисно техничке просторије,

 • просторије услужног дела које користе гости ресторана.

Имај у виду да се кухињски блок ресторана мора састојати из два дела: (1) просторије у којима се обрађује, припрема и чува храна пре услуживања и врши прање посуђа, и (2) просторија у којој се складишти храна, пиће, предмети опште употребе и повратна амбалажа, односно магацин.

Уколико желиш да отвориш кетеринг објекат, треба да знаш да постоје посебно прописани услови које такав објекат треба да испуни. Поред обавезе да кетеринг објекат поседује кухињу, магацин, помоћне просторије и сервисно-техничке просторије, кетеринг објекат мора да има и:

 • опрему потребну за доставу јела, пића и напитака,

 • опрему потребну за послуживање јела, пића и напитака на месту доставе (уколико твој бизнис и послуживање укључује у услугу),

 • посебне судопере за прање транспортног посуђа, и

 • доставно возило.