Калкулатор паушалног пореза

Престанак радног односа отказом од стране запосленог

Запослени у писаној форми отказује уговор о раду са отказним роком од 15 дана. Уговором о раду или прописима о раду (ако га усвоји послодавац) може се успоставити дужи отказни рок.