Калкулатор паушалног пореза

Посебни услови који се односе на опремање твог угоститељског објекта

У наставку можеш да се упознаш са одређеним минималним техничким условима које твој угоститељски објекат треба да испуњава у погледу уређења и опремања.

Твој угоститељски објекат мора да испуњава одређене минимално-техничке и санитарно-хигијенске услове, односно стандарде за обављање предметне делатности.

 • Постоје општи минимални технички услови за уређење и опремање угоститељских објеката, којима је предвиђено да твој угоститељски објекат мора да испуњава следеће услове:

 • обезбеђено снабдевање текућом хигијенски исправном водом за пиће,

 • обезбеђено снабдевање електричном енергијом,

 • одлагање чврстих отпадних материја,

 • одвођење отпадних вода,

 • обезбеђено грејање у свим просторијама и просторима у угоститељском објекту,

 • температура ваздуха у просторијама у којима бораве или се задржавају гости мора да износи најмање 18,5 °C,

 • најмање један телефон на располагању гостима (то може бити било фиксни било мобилни телефон),

 • посебно уређен прилаз до улаза за госте који морају да буду осветљени у време рада објекта ноћу,

 • одговарајуће осветљење,

 • одговарајући прилаз улазу у угоститељски објекат за особе са инвалидитетом, и

 • обезбеђена противклизна заштита подова.

Поред наведеног, твој угоститељски објекат мора да испуњава и одређене посебне минималне техничке услове који се односе на просторије које твој угоститељски објекат мора да поседује.

Уколико у твом угоститељском објекту за смештај желиш да пружаш и услуге припремања и услуживања хране, пића и напитака, онда се твој угоститељски објекат састоји из више целина – економско техничког дела, просторија услужног дела за исхрану и пиће и просторија услужног дела за смештај.