Калкулатор паушалног пореза

Дејство Уговора чланов

Уговор чланова делује само на однос између чланова који су га потписали.

Милан, Александра и Катарина чланови су друштва са ограниченом одговорношћу. Милан, Александра и Катарина закључили су Уговор чланова којим су регулисали питање гласања на седницама скупштине. Иако је потписала Уговор чланова, Катарина је гласала противно договору, односно противно одредбама Уговора чланова. Катаринин глас у конкретном случају није неважећи, он производи дејство на начин како је она гласала, али ће Катарина бити у обавези да надокнади штету Милану и Александри услед кршења уговора чланова (Катарина може сносити и друге санкције ако је тако прописано Уговором чланова). Дакле, без обзира што се Катарина обавезала да гласа на један начин, а гласала је на други, њен глас се важи и производи дејство на начин како је заиста гласала, а не како је требало да гласа према Уговору чланова. Стога, дејство Уговора чланова има искључиво облигационоправни карактер.