Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

На ПОПДВ обрасцу обвезник пореза на додату вредност („ПДВ“) сачињава преглед обрачуна ПДВ на основу којег се исказују подаци у пореској пријави. Преглед обрачуна ПДВ подноси се заједно са пореском пријавом у електронском облику, алтернативно (i) као јединствени запис исказан XML језиком, електронским путем преко портала Пореске управе, или (ii) попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе. Уколико се уз пореску пријаву не поднесе ПОПДВ образац сматраће се да није ни поднета. На сајту Пореске управе може се пронаћи детаљно корисничко упутство – корак по корак (https://www.purs.gov.rs/sr/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4674/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-obracuna-pdv-.html). Образац ПОПДВ садржи податке о:

1) подносиоцу,

2) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза,

3) промету добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза,

4) опорезивом промету добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунатом ПДВ,

5) обрачунатом ПДВ за промет другог лица,

6) посебним поступцима опорезивања туристичких агенција и половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета,

7) укупном промету добара и услуга и укупно обрачунатом ПДВ,

8) увозу добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима,

9) набавци добара и услуга од пољопривредника,

10) набавци добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника,

11) ПДВ за промет добара и услуга који се може одбити као претходни порез и исправци одбитка претходног пореза,

12) укупној вредности свих набављених добара и услуга, укључујући и увоз добара стављених у слободан промет,

13) ПДВ који се у пореској пријави исказује као претходни порез,

14) пореској обавези,

15) промету добара и услуга извршеном ван Републике Србије и другом промету који не подлеже ПДВ.


Одговор

Након креирања бизнис плана, (погледати одговор на питање: Шта треба да урадите пре отварања е-продавнице, односно ступања на е-тржиште у секцији е-Трговина на сајту https://preduzetnistvo.gov.rs/), потребно је креирати Маркетинг план. С тим у вези, Маркетинг план се прилагођава клијентима и њиховим карактеристикама, као што је геолокацијски положај и специфичне потребе. Начини развоја Марткетинг планова су увек прилагођени циљевима и области деловања сваке комапније, стога је неопходно предузети кораке за његов развој у оквиру саме комапније. Више о креирању планова може се сазнати и путем специјализованих обука Регионалних агенција за развој (контакт Београдске регионалне агенције за развој и европске интеграције https://www.rarei.rs/index.php/usluge/item/281-obuke).


Одговор

"За продају на мало путем интернет продавнице, од 1. јануара 2022. године постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе и издавања фискалног рачуна. Као обвезник фискализације, у обавези сте да евидентирате сваки појединачно остварени промет на мало независно од начина плаћања (готовином, чеком, платном картицом, на други безготовински начин и сл.) преко електронског фискалног уређаја. Промет услуге превођења пружене путем интернета правним лицима или предузетницима није предмет фискализације.

 

За плаћање превода приликом преузимања, фискални рачун издајете у штампаној форми, при чему фискални рачун (издат у штампаној форми) можете достављати електронским путем уз сагласност корисника услуге. Ако услуге пружате искључиво преко интернета за достављање фискалних рачуна није вам потребна сагласност корисника, већ у том случају можете издати електронски фискални рачун. Када се фискални рачун издаје у електронској форми, преко електронског фискалног уређаја исказујете на фискалном рачуну хиперлинк за верификацију, којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету."

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија