Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Inspektorat za rad (inspekcija rada), kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi i bezbednost i zdravlje na radu, a koji se odnose na: redovni, vanredni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, „rad na crno“, kao i druge poslove određene zakonom. Osnovni zakoni nad čijom primenom inspekcija rada vrši inspekcijski nadzor su Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Prioritetno delovanje Inspektorata za rad usmereno je na smanjenje broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom, kao i na suzbijanje rada na „crno”, i to kako vršenjem inspekcijskih nadzora po službenoj dužnosti (redovni, kontrolni, nadzori povodom povreda na radu) i po zahtevima stranaka, tako i preventivnim delovanjem. Inspektorat za rad posebnu pažnju posvećuje prevenciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa, sa posebnim osvrtom na visokorizične delatnosti, kao što su građevinarstvo, industrija, poljoprivreda, kao i na rešavanje problematike vezane za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih (trudnice i porodilje).

Tržišna inspekcija, koja je u sastavu Ministrstva trgovine, turizma i telekomunikacija, obavlja obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva. Osnovni zakoni nad čijom primenom tržišna inspekcija vrši inspekcijski nadzor su Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača.

Sanitarna inspekcija, koja je u sastavu Ministarstva zdravlja, obavlja inspekcijske i sa njima povezane stručne poslove u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: sanitarni i zdravstveni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, bezbednosti hrane, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; način organizovanja i sprovođenja programa za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima, sanitarni nadzor na državnoj granici i u mestima carinjenja. Osnovni zakoni nad čijom primenom sanitarna inspekcija vrši inspekcijski nadzor su Zakon o sanitarnom nadzoru i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Sve tri inspekcije primenjuju Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o prekršajima.

 

Više o ovome:


Одговор

ЛОЦИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА НА GOOGLE MAPS

БЕЛЕШКЕ

 

Отворити страницу Google my business и изабрати опцију „Управљај“.

1.png

Унети назив предузећа.

Унети категорију предузећа, приликом уноса категорије предузећа неопходно је изабрати један од могућих избора са падајуће листе.

2.png

Унети број контакт телефона предузећа и УРЛ адресу активног wеб сајта, овај корак је такође опциони, али је веома препоручљиво унети ове податке уколико они постоје за предузеће у питању.

Након овог корака креиран је Google my business налог, овај налог користи се за допуни и измену информација о предузећу на гоогле мапи.

Након овог корака неопходно је обавити процес верификације, у већини случајева процес верификације биће неопходно извршити поштом, односно на адресу унету приликом креирања налога у року од 15 дана стиже писмо из Google-а у коме се налази верификациони код.

3.png

За верификацију адресе предузећа потребно је улоговати се креирани налог на сајту Гоогле мy бусинесс затим ићи на опцију верификујте и у квадратић унети код који је стигао поштом.

Овај налог такође можете користити за ажурирање информација, рецензија, слика и слично. Такође ако је потребно можете унети адресу нове локације предузећа, а по потреби могуће је обрисати адресу предузећа са гоогле мапе, а могуће је и уколинити предузеће приликом затварања.

4.png

Важна напомена: налог на сајту google my business аутоматски се повезује за г-маил налогом на коме је корисник улогован приликом креирања налога на сајту google my business. Да бисте се улоговали на налог на сајту google my business најпре је неопходно да се улогујете на g-mail са којим је линкован google my business налог.

 

Линк ка видео туторијалу ”Kako postaviti preduzeće na Google Maps”:

Питања

20.01.2022.

Da li kao paušalac vodim KEPU knjigu ili ne?


Одговор

Обавеза вођења евиденције о примљеној и продатој, односно испорученој роби и извршеним услугама у Књизи евиденције промета и услуга – на обрасцу КЕПУ престала да важи од 1. јануара 2016. године.

Напомињемо да предузетници паушалци који обављају трговинску делатност у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном објекту, односно уколико врши производњу и продају искључиво сопствених производа у оквиру обављања делатности имају обавезу вођења књиге евиденције промета на КЕП обрасцу у складу са Правилником о евиденцији промета ("Сл. гласник РС", br. 99/2015 и 44/2018 – др. закон).

Наиме, Правилник предвиђа да евиденцију промета воде правна лица и предузетници који обављају (i) трговину на мало, (ii) трговину на велико, а пословне књиге не воде по принципу двојног књиговодства, (iii) комисионе услуге, и (iv) откуп пољопривреднх производа и домаћих животиња на откупном месту. Књига евиденције промета се у том случају води на КЕП обрасцу. Иако Закон о порезу на доходак грађана прописује да се право на паушално опорезивање не може признати обвезнику који, између осталог, обавља делатност из области трговине на мало или велико, Закон оставља могућност да се обвезнику на његов захтев одобри паушално опорезивање уколико трговинску делатност обавља у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном објекту, односно уколико врши производњу и продају искључиво сопствених производа у оквиру обављања делатности.


Одговор

Као регистровани произвођач или трговац храном који послује у складу са законом, ви можете продавати зимницу преко Фацебоок-а. У овом случају морате поштовати прописе који се односе на промет храном, превасходно у смислу безбедности хране, на исти начин као и да продајете зимницу у физичкој продавници или на пијаци.

 

Тако, да бисте продавали зимницу у складу са законом, морате да испуните следеће услове:

  1. Регистровани сте као субјект у пословању храном у Централном регистру објеката који се води при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде;
  2. Успоставили сте и одржавате хигијену у објекту у којем припремате и држите храну;
  3. Обезбедили сте да је храна безбедна у свим фазама производње, чувања и транспорта до потрошача и примењујете ХАЦЦП стандарде;
  4. Храну сте обележили и декларисали у складу са законом.

 

Детаљне смернице о томе можете пронаћи у Водичу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за безбедност хране у електронској трговини, који се налази на следећем линку: хттпс://сарадња.рс/wп-цонтент/уплоадс/2021/06/Водиц-е-продаја-хране-финал.пдф.

 

У фебруару 2020. године донет је Правилник о производњи и промету малих количина хране биљног порекла, подручју за обављање тих делатности, као и искључењу, прилагођавању или одступању од захтева хигијене хране, чиме је олакшана продаја хране (зимнице) у малим количинама, укључујући путем доставе на кућну адресу. Овим Правилником су прописани услови за стављање у промет малих количина хране, као и које се количине сматрају малим (примера ради максимално 8.000 кг годишње за производњу и промет ајвара на газдинству, 20.000 кг за туршију, 16.000 кг годишње за производњу и промет ајвара у објекту малог капацитета, а 20.000 кг за џемове, итд.).  За мале количине дозвољене су флексибилности, односно искључења, прилагодјавања или одступања од захтева о хигијени хране, па се о томе можете детаљно упознати у наведеном Правилнику.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија