Калкулатор паушалног пореза

Подношење пореске пријаве ППИ-1 за порез на имовину правних лица за 2022. годину, за пореског обвезника који води пословне књиге.

– Подношење пореске пријаве ППИ-1 за порез на имовину правних лица за 2022. годину, за пореског обвезника који води пословне књиге. 

– Предузетници и правна лица достављају редован годишњи финансијски извештај за 2021. годину Агенцији за привредне регистре (АПР) - за статистичке потребе и ради јавног објављивања.  

– Предузетници и правна лица који у 2021. години нису имали пословне активности, у својим пословним књигама немају податке о имовини и обавезама АПР достављају изјаву о неактивности.


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија