Калкулатор паушалног пореза

Зашто да се региструјете на Порталу еУправе?

Законом о привредним друштвима прописана је обавеза регистрације адресе за пријем електронске поште и обавеза регистрације као корисника услуга електронске управе, најкасније до 27.05.2023. године (истеком рока од 18 месеци од ступања на снагу измена закона). Ова обавеза извршава се регистрацијом на Порталу еУправа, односно Порталу за електронску идентификацију еИД.

Пријемом поште у електронском облику избегава се могућност губитка пошиљака, потребе за њиховим праћењем или сталним присуством ради пријема поште. Коришћењем портала еУправе могуће је примити, отворити и прочитати пошту са било ког места, што није случај код уобичајене поште која се испоручује на адресу седишта, огранка или пријављене адресе за пријем поште.

Законом је такође прописано да се достављање електронског документа привредном друштву или предузетнику врши у Јединствени електронски сандучић на порталу еУправа. Није потребно да се примљена пошта штампа или архивира, јер се она већ налази и чува на серверима повезаним са порталом еУправе.

Претходна регистрација на Порталу еУправа је неопходна и за коришћење система за електронско фактурисање еФактура. Oбaвeзу eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa oбрaчунa пoрeзa нa дoдaту врeднoст у систeму eлeктрoнских фaктурa имa пoрeски дужник у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз на дoдaту врeднoст, кojи je oбвeзник пoрeзa нa дoдaту врeднoст, у складу са Законом о електронском фактурисању.

За коришћење система еФактура није потребно поновно креирање налога, већ се може користити налог са еУправе и система двофакторску аутентикацију или аутентикацију квалификованим електронским сертификатом (опширније на адреси: https://eid.gov.rs). Демо (пробна) верзија система еФактура налази се на овом линку.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија