Калкулатор паушалног пореза

За шта је надлежна тржишна инспекција?

Тржишна инспекција, која је у саставу Министрства трговине, туризма и телекомуникација, обавља обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • трговина;
 • електронска трговина;
 • услови за обављање промета робе и вршење услуга;
 • усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету;
 • спречавање нелојалне конкуренције;
 • заштита потрошача;
 • оглашавање;
 • производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом;
 • спречавање прања новца и финансирање тероризма;
 • промет биоцида и промет хемикалија;
 • фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада;
 • спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама;
 • контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива.

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија