Калкулатор паушалног пореза

Шта су и на који начин се спроводе продајни подстицаји преко е-продавнице?

Продајни подстицај (акције, снижења, распродаје) је понуда робе/услуге под повољнијим условима у односу на редовну понуду, и то нарочито са: 1) сниженом ценом, 2) посебним условима продаје, испоруке, 3) обећањем награде, 4) пратећим поклонима, 5) програмима лојалности, 6) односно другим погодностима (као што је промотивна продаја). Имајте у виду да када спроводите продајне подстицаје дужни сте да их јасно и видљиво истакнете у својој електронској продавници, наведете услове за њихово остваривање и да их се придржавате.

 

 

 

1. Продаја са сниженом ценом

Распродаја робе је продаја по нижој цени у односу на претходну цену

a.        у случају престанка пословања трговца,

b.        престанка пословања у одређеним објектима, или

c.        престанка продаје одређене робе.

Од објављивања распродаје до краја њеног трајања не смете да укључујете у распродају нове количине робе која је предмет распродаје.

 

Опште правило за продају са сниженом ценом је да морате, поред продајног подстицаја, јасно истаћи

и снижену и претходну       цену

 

Сезонско снижење је продаја робе по сниженој цени након протека сезоне и највише два пута годишње. Сезонско снижење започиње између 25. децембра и 10. Јануара, као и 1. и 15. јула. Једно сезонско снижење може трајати највише 60 дана.

 

Акцијска продаја је продаја робе/услуге по цени која је нижа од претходне цене те робе/услуге и траје не дуже од 31 дан. Ако организујете акцијску продају са роком важења до три дана не морате да истакнете снижену и претходну цену, већ јасно само проценат снижења.

 

2.

Роба са грешком

Ако се продајни подстицај нуди за робу са грешком, оштећену, робу пред истеком рока трајања и сл., тај разлог се мора јасно и недвосмислено истаћи.

 

3.

Ваучер, купон или  друго средство

Ваучер, купон или друго средство које се издаје ради остваривања права на подстицај, поред података из понуде продај- ног подстицаја, мора да садржи и податке о издаваоцу, као и новчаној вредности или висини попуста.

 

 

4.

 

Поклон уз куповину

При понуди са пратећим поклоном, можете да користите речи „бесплатно”, „плати један, узми два”, „два за један” и сл. само ако купац не сноси никакав трошак осим неизбежног трошка испоруке. Понуда пратећег поклона могућа је само ако већ нудите робу/услугу без пратећег поклона.

 

 

5.

 

Картице лојалности

Продаја робе/услуге у оквиру посебних програма лојалности (картице лојалности, сакупљање бодова и сл.) представља посебан продајни подстицај где под јасно дефинисаним и објављеним условима одређеним погодностима награђујете купце за њихову верност.

 

6.

Промотивна продаја

Промотивна продаја је продаја робе коју први пут уводите у понуду и коју стога нудите по нижој цени од цене која ће бити  формирана у редовној понуди.

 

Правила о начину спровођења продајних подстицаја по врстама подстицаја (колико дуго смеју да трају, у ком периоду, и слично) су прописана Законом о трговини. Када спроводите продајни подстицај, понуда продајног подстицаја нарочито мора да садржи: 1) врсту подстицаја; 2) прецизно и јасно одређење робе/услуге на коју се односи; 3) период важења подстицаја, са назнаком датума почетка и датума истека, а у случају распродаје са назнаком „док трају залихе”; 4) све евентуалне посебне услове везане за остваривање права на подстицај. Испод је дат преглед правила о начину на који се спроводи сваки од наведених подстицаја.

Приликом одређивања подстицаја веома је битно да обратите пажњу на њихово оглашавање, односно рекламирање. Законом је прописано шта не сме да садржи огласна порука која се односи на продајни подстицај. У поштовању ових правила ваше информације о продајном подстицаја морају да буду транспарентне. Стога је законом дефинисан минимум стандарда оглашавања према потрошачима. Ти минимални стандарди су следећи:

  • Забрана навођења на куповину друге робе. Ако оглашавате продајни подстицај за малу количину робе, морате јасно да назначи- те расположиву количину робе на дан почетка продајног подстицаја.
  • Оглашавање процента снижења. Када оглашавате проценат снижења, највећи проценат снижења мора да се односи на најмање једну петину робе у вашем асортиману. Стога, ако оглашавате снижење до нпр. 50%, тада најмање 20% робе у електронској про- давници мора бити на снижењу које износи 50%.
  • Забрана наводне распродаје или привидног снижења цене. Не смете потрошаче да доводите у заблуду у погледу робе и цене код продајног подстицаја. Стога, када оглашавате снижење, ранија цена мора бити истинито приказана, не сме бити манипулисано њоме, тако што би увећали ранију цену у занемарљиво кратком периоду и онда снизили ту цену и приказали је као снижење. Слично томе, када оглашавате распродају, не смете користити те информације само да привучете потрошаче иако не распродајете робу.
  • Повлашћене цене за одређене категорије лица. Ако оглашавате робу или услуге по ценама повлашћеним за одређене категорије лица, морате тачно назначити која је то категорија лица на које се повлашћене цене односе, подручје, продајно место и период за који цена важи. Ако у огласној поруци поредите цене робе или услуга које су различитог квалитета (или цене робе са недостатком и без њега), морате да наведете да се нижа цена односи на робу или услуге нижег квалитета, односно са недостатком.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија