Калкулатор паушалног пореза

На који начин ја као предузетник чувам документацију?

Иако нема посебне обавезе у погледу архивских прописа, предузетник има обавезу чувања документације по прописима којима се уређује њихово пословање. Ево неких примера:

За пружање услуга или промет робе на мало, предузетник је дужан да води Књигу евиденције промета. Дозвољено је да се евиденција води у папирном или у електронском облику, по опредељењу трговца, уз обавезу да уписивање података буде ажурно, уредно и тачно, на начин који не дозвољава брисање унетих података, по хронолошком реду.

Евиденција промета робе и документација на основу које су вршена евидентирања чува се на начин, на месту и у року у којем се чувају помоћне књиге у складу са прописима о рачуноводству, односно пет година од дана њиховог закључивања (истека календарске године на коју се односи нека активност).

По истеку периода чувања, предузетник може уништити ову пословну документацију, односно није обавезан да је предаје јавном архиву.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија