Калкулатор паушалног пореза

На који начин могу да понудим онлајн своје производе и услуге? Које све врсте е-продавница односно платформи постоје и које су њихове предности и недостаци?

Важно је пажљиво изабрати тип електронске продавнице или платформе на којој ће бити понуђени ваши производи и услуге јер ће то бити главни канал комуникације са потенцијалним купцима и ваш „излог“ на интернету. Избор зависи од више фактора, али најчешће су то комбинација расположивих финансијских средстава и времена које желимо да уложимо у развој електронске продавнице. Најчешће коришћене опције су:

  • Сопствена само-одржавана интернет продавница

  • Сопствена одржавана интернет продавница

  • Продаја путем е-тржишта (електронске платформе, енг. e-marketplace)

Сопствена само-одржавана е-продавница

Ако изаберете овакав вид продавнице имате могућност максималне контроле, измена, персонализације ваше продавнице у складу са својим тренутним жељама и потребама. Наравно , овакав вид е-продавнице изискује највише финансијских средстава и највише времена за постављање с обзиром да постоји потреба за ангажовањем професионалаца у домену компјутерског програмирања. У зависности од основне платформе која се изабере, имате могућност да комплетно прилагодите садржај и изглед по вашем нахођењу. Најпознатије и најкоришћеније платформе које се могу користити за развијање само-одржаване е-продавнице су: WooCommerce, SquareOnline, Ecwid. Најпопуларнија од њих, WooCommerce, је бесплатна.

Сопствена одржавана е-продавница

У овом случају на своју интернет страницу интегришете већ унапред дефинисано решење. При овом избору, ниво персонализације је доста низак - примера ради, код већине одржаваних интернет продавница можете изменити само тему, боју, фонт текста, итд. Основа платформе и техничка решења према којима платформа функционише су непроменљиви. С друге стране, можете остварити значајну уштеду времена и финансијских ресурса који би били потребни за израду комплетне продавнице и практично уз само неколико кликова, по врло повољним ценама, можете имати репрезентативну онлајн продавницу на којој ћете нудити своје производе и услуге. Ипак, с обзиром да се ради о универзалном решењу, постоји могућност преклапања више компанија са истим или сличним визуелним идентитетом продавнице што онемогућава јединственост на тржишту.

Продаја путем е-тржишта

Е -тржиште је платформа која нуди производе и/или услуге великог броја трговаца. Ове платформе могу бити опште (Амазон), које нуде широк спектар производа и услуга, као и специфичне за одређену област (booking.com, Wolt). Ово је изузетно лепа прилика за стартапове и мале бизнисе који нису толико препознатљиви на тржишту и/или немају довољно средстава које могу да уложе у сопствену електронску продавницу, логистику и у дигитални маркетинг. С друге стране, недостатак овог начина продаје могу бити високи трошкови за бизнисе, јер сама платформа, односно е-тржиште у великој већини случајева ради за провизију од сваке куповине која иде на терет трговца. Примери е-тржишта у Србији су Wolt, Сасоманге, ananas.rs, Limundo.com, Kupindo.com, Купујемпродајем, итд.

Sopstvena samo-održavana e-prodavnica

Ako izaberete ovakav vid prodavnice imate mogućnost maksimalne kontrole, izmena, personalizacije vaše prodavnice u skladu sa svojim trenutnim željama i potrebama. Naravno , ovakav vid e-prodavnice iziskuje najviše finansijskih sredstava i najviše vremena za postavljanje s obzirom da postoji potreba za angažovanjem profesionalaca u domenu kompjuterskog programiranja. U zavisnosti od osnovne platforme koja se izabere, imate mogućnost da kompletno prilagodite sadržaj i izgled po vašem nahođenju. Najpoznatije i najkorišćenije platforme koje se mogu koristiti za razvijanje samo-održavane e-prodavnice su: WooCommerce, SquareOnline, Ecwid. Najpopularnija od njih, WooCommerce, je besplatna.

Sopstvena održavana e-prodavnica

U ovom slučaju na svoju internet stranicu integrišete već unapred definisano rešenje. Pri ovom izboru, nivo personalizacije je dosta nizak - primera radi, kod većine održavanih internet prodavnica možete izmeniti samo temu, boju, font teksta, itd. Osnova platforme i tehnička rešenja prema kojima platforma funkcioniše su nepromenljivi. S druge strane, možete ostvariti značajnu uštedu vremena i finansijskih resursa koji bi bili potrebni za izradu kompletne prodavnice i praktično uz samo nekoliko klikova, po vrlo povoljnim cenama, možete imati reprezentativnu onlajn prodavnicu na kojoj ćete nuditi svoje proizvode i usluge. Ipak, s obzirom da se radi o univerzalnom rešenju, postoji mogućnost preklapanja više kompanija sa istim ili sličnim vizuelnim identitetom prodavnice što onemogućava jedinstvenost na tržištu.

Prodaja putem e-tržišta

E -tržište je platforma koja nudi proizvode i/ili usluge velikog broja trgovaca. Ove platforme mogu biti opšte (Amazon), koje nude širok spektar proizvoda i usluga, kao i specifične za određenu oblast (booking.com, Wolt). Ovo je izuzetno lepa prilika za startapove i male biznise koji nisu toliko prepoznatljivi na tržištu i/ili nemaju dovoljno sredstava koje mogu da ulože u sopstvenu elektronsku prodavnicu, logistiku i u digitalni marketing. S druge strane, nedostatak ovog načina prodaje mogu biti visoki troškovi za biznise, jer sama platforma, odnosno e-tržište u velikoj većini slučajeva radi za proviziju od svake kupovine koja ide na teret trgovca. Primeri e-tržišta u Srbiji su Wolt, Sasomange, ananas.rs, Kupujemprodajem, itd.

Сопствене само-одржаване продавнице

Предности: јединственост и препознатљивост на тржишту; могућност креирања садржаја по вашем нахођењу; изглед ваше продавнице онако како сте ви то замислили

Мане: потенцијално вискои трошкови; дужина трајања креирања е-продавницеуслед комплексности захтева; техничко одржавање, потреба за минимум једном особом која ће се искључиво бавити овим сегментом.

Сопствене одржаване продавнице

Предности: уштеда времена и финансијских ресурса; комплетна спољна техничка подршка; у року од само неколико кликова можете већ почети са продајом својих производа онлајн; изузетно једноставан интерфјес где вам није потребно ангажовање стручњака; могућност унапређења платформе у зависности од пословних резултата; додатне опције за квалитетну е- продавницу (интеграција са курирским службама, могућност наплате поузећем, платним картицама)

Мане: низак ниво персонализације; непроменљивост техничког решења; сличан и/или исти изглед платформе са осталим компанијама које користе таква техничка решења. 

Е-тржиште

Предности: присутност на опште познатим, препознатим и коришћеним платформама; могућност брђег грађења бренда и раста пословних резултата; могућност комуникације са много већим бројем купаца.

Мане: високи трошкови за бизнисе у виду провизије која се плаћа платформи; немогућност да се одговори на све упите и поруџбине у складу са правилима дато е-тржишта услед ограничених људских ресурса и лагера. 


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија