Калкулатор паушалног пореза

Који су најважнији рокови за остваривање права потрошача?

Ваше обавезе према потрошачима се огледају у правилном информисању потрошача о њиховим правима и поступање у складу са про- писаним правилима и роковима. Ти рокови су следећи:

  • Период одговорности за саобразност робе. У периоду од 2 године од дана куповине сте одговорни за саобразност робе/услуге коју сте продали/пружили и не можете умањити период трајања овог рока;
  • Одустанак од уговора код уговора закљученог на даљину. У питању је право потрошача које је специфично за електронску трго- вину. Потрошач може у року од 14 дана (за услуге од дана када је закључен уговор, за робу од дана када је потрошач примио производ) да се предомисли и одустане од уговора без навођења разлога за његов одустанак, у ком случају има право на повраћај новца;
  • Испорука производа. Дужни сте да у року од 30 дана од дана закључења уговора испоручите производ осим ако нисте уговорили други рок;
  • Враћање новца потрошачу. Ако је до раскида уговора дошло због неиспоруке, дужни сте најкасније у року од 3 дана од дана ра- скида уговора да вратите новац потрошачу. Ако је до раскида дошло због одустанка потрошача од уговора, рок за повраћај новца је 14 дана од дана када сте примили образац за одустанак;
  • Рекламација. У року од 8 дана од дана пријема рекламације сте дужни да одговорите потрошачу на рекламацију, као и да у року од 15 дана решите рекламацију, односно 30 дана за техничку робу и намештај.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија