Калкулатор паушалног пореза

Које услуге еУправе су тренутно доступне?

Сервиси еУправе, између осталих услуга, омогућавају:

- регистрацију предузетничке радње или једночланог и вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу код Агенције за привредне регистре;

- комуникацију са Пореском управом – предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих пријава, увид у стање на рачунима пореског обвезника и доделу/одузимање овлашћења за коришћење електронских сервиса;

- регистрацију делатности производње и промета хране у Централном регистру објеката код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- коришћење преко 60 електронских услуга у вези са регулативом лекова у хуманој и ветеринарској медицини и регулативи медицинских средстава;

- електронско продужење регистрације возила у власништву правног лица на овлашћеном техничком прегледу;

- коришћење система еТуриста за унос података о угоститељима, угоститељским објектима за смештај и евиденцију корисника услуге смештаја, са подношењем електронског захтева за категоризацију, поједностављену пријаву и одјаву домаћих и страних туриста, обрачун, плаћање и евиденцију уплаћених боравишних такси, уз смањен број административних процедура и олакшано пословање;

- приступ систему еИнспектор који омогућава привредних субјектима да изврше преглед свих надзора који су над њим спроведени, увид у статус својих предмета у сваком тренутку, укључујући изречене мере, као и плаћање изречених новчаних казни у оквиру прекршајних мера;

- издавање уверења за правна лица, да се против правног лица (не) води кривични поступак и истрага пред основним, вишим судовима и јавним тужилаштвима, посебним одељењима за организовани криминал, Одељењем за ратне злочине и посебним одељењима за сузбијање корупције, односно да правно лице (ни)је осуђивано за кривична дела пред основним и вишим судовима Републике Србије (укључујући и Посебно одељење за организовани криминал, Одељење за ратне злочине и посебна одељења виших судова за сузбијање корупције).


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија