Калкулатор паушалног пореза

Ко може да се бави електронском трговином?

Електронском трговином могу да се баве трговци (привредни субјекти) који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР) за обављање пословне делатности, или у другом регистру у складу са посебним прописима. Детаљно упутство о поступку регистрације у АПР и потребној документацији можете пронаћи на следећем линку: https://www.apr.gov.rs/registri/privredna-drustva/uputstva/opsta-uputstva.2029.html.

Додатно , у складу са Законом о трговини, трговину могу да обављају и лица која немају обавезу уписа у регистре АПР-а попут:

  1. пољопривредника, регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава;

  2. лица која врше продају уловљене дивљачи, рибе, гљива, дивље флоре и фауне, и осталих шумских плодова, у складу са посебним прописима о лову, рибљем фонду, ветерини, заштити природе и шумама;

  3. физичких лица која у виду занимања обављају делатност слободне професије уређену посебним прописима.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија