Калкулатор паушалног пореза

Како изгледа пример основног обрачуна зараде запосленог по основу уговора о раду?

Пример основног обрачуна зараде запосленог

 • Основна месечна бруто зарада = 5000 динара
 • Месечни (бруто) износ топлог оброка = 5.000 динара
 • Месечни (бруто) регрес за годишњи одмор = 4.000 динара
 • Број пуних година радног стажа код тренутног послодавца = 10 година
 • Могући број радних дана у месецу = 22 радна дана
 • Могући фонд радних часова у месецу = 176 радних часова
 • Током месеца запослени је радио 22 радна дана, односно 176 радних часова
 • Увећање зараде по основу минулог рада: 10 год. x 5000 динара x 0,004 = 2.000 динара
 • Укупна месечна (бруто) зарада запосленог = 5000 дин (основна бруто зарада) + (нпр.) 2.000 дин (увећање зараде за рад на дан празника) + 5.000 дин (топли оброк – бруто) + 4.000 дин (регрес – бруто) + 2.000 дин (минули рад) = 63.000 дин
 • Месечни неопорезиви износ (од 1.1.2022) = 19.300 дин
 • Основица за обрачун пореза на зараде = 63.000 – 19.300 = 43.700 дин
 • Порез на зараде = 43.700 x 0,10 = 4.370 дин
 • Допринос за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) на зараду на терет запосленог: 63.000 x 0,14 = 820 динара
 • Допринос за здравствено осигурање на зараду/накнаду зараде на терет запосленог: 63.000 x 0,0515= 3.244,50 динара
 • Допринос за незапосленост на зараду: 63.000 x 0,0075 = 472.50 динара
 • Нето зарада запосленог = 63.000 дин (укупна месечна бруто зарада) – 4.370 дин (порез на зараду) – 8.820 дин (допринос за ПИО на терет запосленог) – 3.244,50 дин (допринос за здравствено осигурање на терет запосленог) – 472,50 дин (допринос за незапосленост на терет запосленог) = 46.093 дин

Табеларни приказ обрачуна зараде

 

     
 

до 31.12.2021.

од 1.1.2022.

Укупна бруто зарада

63.000,00

Неопорезиви износ зараде

18.300,00

19.300,00

Најнижа основица доприноса

28.402,00

30.880,00

Највиша основица доприноса

405.750,00

441.140,00

Основица за обрачун пореза

44.700,00

43.700,00

Основица за обрачун доприноса

63.000,00

63.000,00

Износ пореза

4.470,00

4.370,00

Износ доприноса на терет запосленог

12.537,00

12.537,00

Износ доприноса на терет послодавца

10.489,50

10.174,50

Нето зарада запосленог

45.993,00

46.093,00

Укупно порез и доприноси

27.496,50

27.081,50

% дажбина у односу на нето зараду

59,78%

58,75%

 

 • Укупни трошкови које послодавац има по овом запосленом износе 73.174,50 динара (46.093 + 27.081,50 = 73.174,50)

Као што је напред наведено, плаћање пореза и доприноса на накнаду по уговору о делу зависи од статуса лица коме се накнада исплаћује, где се могу појавити три врсте обрачуна:

- лица за које се плаћа порез, допринос за ПИО и допринос за здравствено осигурање (лица која нису осигурана по другом основу);

- лица за која се плаћа порез и допринос за ПИО (лица која су осигурана по другом основу); и

- лица за која се плаћа само порез (лица која су од стране Фонда ПИО ослобођена даљег плаћања доприноса на уговорену накнаду до краја те године).

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија