Калкулатор паушалног пореза

Како доказујем свој идентитет у електронским процедурама?

Корисник услуга електронске управе може бити свако пословно способно лице са навршених 16 година живота. Нерегистровани корисник може да се упозна са садржајем услуга електронске управе, али не може да их користи без регистрације.

Регистрацијом на Порталу еУправа омогућено је да корисник:

1) сазна начин за остваривање права, спровођење административних поступака и издавања уверења из области регистрације привредних субјеката, трговине, пољопривреде, туризма, саобраћаја и других;

2) остварује права и испуњава обавезе коришћењем услуга електронске управе;

3) подноси електронске поднеске органима управе;

4) прати статус свог предмета у електронској управи;

5) прима обавештења и акте надлежних органа као личну доставу у Јединствени електронски сандучић;

6) плаћа таксе и накнаде за услуге електронске управе.

Приликом регистрације, Канцеларија за електронску управу и информационе технологије уписује и чува податке о Евиденцији о корисницима услуга електронске управе, са сврхом пружања услуга електронске управе регистрованим корисницима. У овој евиденцији се чувају:

- јединствени матични број грађана;

- лично име;

- корисничко име, односно адреса електронске поште;

док се опционо чувају и:

- подаци о адреси; и,

- подаци о другој адреси електронске поште.

Приликом коришћења и употребе услуга електронске управе, води се евиденција о приступу систему и коришћењу сервиса која садржи следеће податке: корисничко име, ИП адреса са које се приступа, датум и време приступа.

Лични подаци из наведених евиденција чувају се 10 година, уз примену мера информационе безбедности.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија