Калкулатор паушалног пореза

Како да пријавим раднике електронским путем?

Пријава запослених и радно ангажованих лица подноси се у електронском облику преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), којим се приступа информационом систему. Подносилац јединствене пријаве за потврђивање свог идентитета користи електронски сертификат који издаје овлашћено сертификационо тело.

Приликом подношења јединствене пријаве подносе се, односно потврђују докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, при чему врста доказа зависи од врсте осигурања. Списак доказа, промене у осигурању и престанак својства осигураника прописани су подзаконским актом, при чему су све функционалности из ове подзаконског акта имплементиране у форму електронске пријаве коју подноси корисник.

У име подносиоца јединствене пријаве, односно послодавца, пријаву може поднети физичко или правно лице које поседује квалификовани електронски сертификат, на основу овлашћења за подношење пријаве.

Законом о раду је прописана обавеза послодавца да на основу уговора о раду, или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом, поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује ЦРОСО, а најкасније пре ступања запосленог и другог радног ангажованог лица на рад. Другим речима, свако лице које се налази на раду код послодавца мора бити пријављено на обавезно социјално осигурање пре ступања на рад.

Још један начин пријаве радника омогућен је у односу на сезонске раднике код предузетника или правних лица која обављају делатност у сектору пољопривреде шумарства и рибарства, на сезонским пословима применом Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима. Путем интернет странице портала Сезонских радника (https://www.sezonskiradnici.gov.rs/korisne-informacije/najcesca-pitanja-i-odgovori.html) преузима се апликација „ПорталСР“ која је по визуелном приказу, функционалностима и начину приступа слична апликацији „еПорези“. За пријаву сезонских радника довољна је употреба ЈМБГ домаћег држављанина, односно евиденциони број страног држављанина који ће обављати сезонске послове код послодавца.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија