Калкулатор паушалног пореза

Како да обезбедите правну заштиту за своје производе или услуге на тржишту?

Ако су ваши производи или услуге оригинални и резултат су вашег самосталног стварања, вероватно имате бојазан да други учесник на тржишту може да их злоупотреби, односно копира и представи као своје без ваше дозволе. Како бисте избегли овај ризик, на располагању су вам различити облици правне заштите интелектуалне својине, а према законима у Србији предмет заштите интелектуалне својине је „духовна, нематеријална творевина коју је створио човек” – музика, књижевна и научна дела, проналасци и остала дела. Свако ко жели да користи ваше интелектуално добро мора да затражи дозволу, а ви као аутор можете то да дозволите или забраните.

Интелектуална својина се дели на две области - ауторско и сродна права и индустријску својину. Ауторским и сродним правима штите се филмо- ви, компјутерски програми и игре, музика, књижевна и научна дела. Као индустријска својина штите се патенти, жигови, индустријски дизајн, ознаке географског порекла, ознаке топографије полупроводничких производа. У даљем тексту ћемо се осврнути на неке од њих:

  • Ауторско право је право аутора на његовим ауторским делима, као што су књижевна и драмска дела, рачунарски програми, базе података, филмови, музичка дела, кореографска дела, дела ликовне уметности (слике, графике, цртежи и скулптуре), дела архитектуре, примењених уметности, картографска дела, планови, скице, фотографије и друга оригинална дела. Ви као стваралац таквих дела имате право на њихову заштиту од тренутка када су настала. Стога, нисте обавезни да их региструјете, депонујете, или спроводите друге формалности. Међутим, могуће је да депонујете своје ауторско дело при Заводу за интелектуалну својину и тиме обезбедите поуз- дан ниво доказивања да је одређено ауторско дело ваше. За више информација о заштити ауторских дела посетите следећи линк: https:// zis.gov.rs/prava-is/autorsko-pravo/pitanja-po-oblastima.671.html.

 

  • Патентна заштита проналаска. Када ваш проналазак заштитите патентом обезбедили сте да се он не може комерцијално израђивати, користити, стављати у промет или продавати без ваше сагласности. Као носилац патента можете дати лиценцу другим лицима да користе ваш проналазак под уговореним условима. Патентна заштита је ограниченог трајања, па после истека трајања проналазак постаје јавно добро, што значи да више немате искључиво право на тај проналазак и он постаје слободан за комерцијално искоришћавање. Више о томе како пријавити свој проналазак и заштитити га можете наћи на следећем линку: https://www.zis.gov.rs/prava-is/patenti/681.html.

 

  • Индустријски дизајн представља спољашњи изглед производа који подразумева укупан визуелни утисак који производ оставља на инфор- мисаног потрошача или корисника. Индустријски дизајн се може регистровати и тиме заштитити од неовлашћеног копирања или имитације од стране трећих лица. Право на индустријски дизајн се стиче даном уписа у регистар индустријског дизајна. Од датума када сте поднели пријаву за регистрацију, имате право првенства у односу на друге подносиоце таквог дизајна. Детаље о индустријском дизајну, регистрацији и правној заштити можете наћи на следећем линку: https://www.zis.gov.rs/prava-is/dizajn/pitanja-dizajn.673.html.

 

  • Жиг је правно заштићен знак којим обележавате своју робу и услуге у промету. На тај начин потрошачи могу да разликују вашу робу или услуге од других истих или сличних производа и услуга на тржишту. Друга лица немају право да неовлашћено користе знак који је исти или сличан знаку који сте ви регистровали. Више о жигу, поступку регистрације и његове заштите можете наћи на следећем линку: https:// zis.gov.rs/prava-is/zigovi/питања-по-областима.668.html.

 


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија