Како да електронски комуницирам са Пореском управом?

Већ приликом регистрације предузетничке радње или привредног друштва код Агенције за привредне регистре, одређени подаци се прослеђују Пореској управи ради обављања поступака регистрације и добијања пореског идентификационог броја (ПИБ):

Предузетник наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- захтев за паушално опорезивање, ради плаћања пореза на паушално утврђени приход уколико није у могућности да води пословне књиге или процењује да би му вођење пословних књига знатно отежало обављање делатности (осим пословне књиге о оствареном промету);

- опредељење за исплату личне зараде, у ком случају ће водити пословне књиге, без права да поднесе захтев за паушално опорезивање;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), уколико се определио за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

Подносилац регистрационе пријаве оснивања привредног друштва наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

За коришћење портала еПорези користи се истоимена апликација која се преузима са интернет странице Пореске управе и инсталира се на локалном рачунару корисника. Потребан је квалификовани електронски сертификат и након уноса ПИН-кода приступа се порталу и електронским сервисима који су доступни сваког дана у периоду од 6 часова ујутру до 24 часа у поноћ.

Свим корисницима омогућено је и „Тестно окружење“ које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава, као и за едукацију пореских обвезника. Пријаве које се подносе путем тестног окружења не стварају пореску обвезу, већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.), тестирање и едукацију. За приступ „Тестном окружењу“ такође се користи апликација еПорези.

 


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија