Калкулатор паушалног пореза

Како да електронски комуницирам са Пореском управом?

Већ приликом регистрације предузетничке радње или привредног друштва код Агенције за привредне регистре, одређени подаци се прослеђују Пореској управи ради обављања поступака регистрације и добијања пореског идентификационог броја (ПИБ):

Предузетник наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- захтев за паушално опорезивање, ради плаћања пореза на паушално утврђени приход уколико није у могућности да води пословне књиге или процењује да би му вођење пословних књига знатно отежало обављање делатности (осим пословне књиге о оствареном промету);

- опредељење за исплату личне зараде, у ком случају ће водити пословне књиге, без права да поднесе захтев за паушално опорезивање;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), уколико се определио за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

Подносилац регистрационе пријаве оснивања привредног друштва наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

За коришћење портала еПорези користи се истоимена апликација која се преузима са интернет странице Пореске управе и инсталира се на локалном рачунару корисника. Потребан је квалификовани електронски сертификат и након уноса ПИН-кода приступа се порталу и електронским сервисима који су доступни сваког дана у периоду од 6 часова ујутру до 24 часа у поноћ.

Свим корисницима омогућено је и „Тестно окружење“ које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава, као и за едукацију пореских обвезника. Пријаве које се подносе путем тестног окружења не стварају пореску обвезу, већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.), тестирање и едукацију. За приступ „Тестном окружењу“ такође се користи апликација еПорези.

 


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија