Калкулатор паушалног пореза

Када потрошач има право да раскине уговор?

Потрошач има законом прописано право да раскине уговор, што подразумева враћања производа и вашу обавезу да му вратите новац назад. У питању су следеће ситуације:

 • Раскид због неиспуњења рока испоруке робе или услуге – ако нисте испоручили производ или услугу у договореном року, потрошач има право да раскине уговор било да је рок битан елемент уговора или вас је потрошач обавестио пре закључења уговора да је испорука на одређени дан, односно у уговореном року од суштинског значаја за њега, а потрошач вам није оставио накнадни рок. Тада сте дужни да одмах, а најкасније у року од три дана од дана раскида уговора, вратите потрошачу плаћени износ по основу уговора.
 • Несаобразност робе – ако испоручена роба није саобразна уговору (нпр. достављени производ не одговара његовом опису, неисправан производ, оштећен производ услед неправилног паковања, неправилне инсталације или монтаже, итд.), потрошач као једну од опција може искористити право на раскид уговора, осим ако је недостатак незнатан.
 • Одустанак потрошача од уговора код уговора закљученог на даљину . У питању је право потрошача које је специфично за елек- тронску трговину - потрошач има право да одустане од куповине робе или услуге у року од 14 дана (за услуге од дана када је закључен уговор, за робу од дана када је потрошач примио производ), без навођења разлога. Тада сте дужни да без одлагања извршите повраћај новца, укључујући и трошкове испоруке ако их је потрошач сносио, а најкасније у року од 14 дана од дана када сте примили образац за одустанак. Изјава потрошача да одустаје од уговора производи правно дејство од дана када је вама као трговцу послата. Изјава може бити достављена у папирној форми и електронски. Ако омогућите потрошачу да електронски попуни и пошаље образац за одустанак, дужни сте да га о пријему обрасца без одлагања обавестите у писаној форми или на други начин електронским путем. Форма обрасца је прописана и мора да садржи следеће податке:
 • назив, адресу, број телефона, број факса и електронску пошту трговца;
 • изјаву потрошача којом на јасан и разумљив начин обавештава трговца да одустаје од уговора;
 • датум закључења уговора;
 • датум пријема робе;
 • разлоге за одустанак, уз напомену да потрошач није дужан да их наведе;
 • име, презиме и адресу потрошача;
 • својеручни потпис потрошача, уколико образац доставља поштом или факсом;
 • датум попуњавања обрасца.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија