Калкулатор паушалног пореза

Када не постоји обавеза издавања фискалног рачуна?

Под одређеним условима, трговци у електронској трговини су ослобођени обавезе издавања фискалних рачуна и вођења евиденције промета преко фискалне касе. Стога, према мишљењу министарства надлежног за послове трговине, нисте дужни да издајете фискални рачун и имате фискалну касу ако:

1) је ваша делатност 47.91 - Трговина на мало посредством поште или интернета, и

2) робу испоручујете путем поште или регистрованих курирских служби.

Ако испоруку робе вршите потрошачу непосредно у свом пословном простору, достављате је сопственим возилима, тада сте обавезни да евидентирате промет преко фискалне касе и издате фискални рачуна, без обзира на то како је извршено плаћање (готовински или безгото- вински).

Имајте у виду да сте у сваком случају дужни да издате потрошачу рачун који садржи податке прописане Законом о трговини. Рачун мора да садржи: 1) назив или пословно име, адресу и податке који су значајни за утврђивање идентитета трговца; 2) податке о продатој роби или пруженој услузи; 3) продајну цену; 4) датум издавања рачуна; 5) спецификацију продајне цене ако је у питању више услуга које се засебно наплаћују. Поред ових података, рачун мора да садржи и друге податке према посебним прописима.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија