Калкулатор паушалног пореза

Да ли сву документацију морам да чувам у папиру?

Није потребно чувати сву документацију у папиру. Постоји разлика између:

- документације која је настала у папирном облику и за коју постоји обавеза чувања у одређеном року и,

- документације која је настала у електронском облику и за коју не постоји обавеза њеног штампања и чувања у папирном облику.

Пример прве групе докумената су евиденције у области рада, попут евиденције запослених лица и евиденција о зарадама које се чувају трајно. Могу се водити у папирном или електронском облику, према избору послодавца, сагласно Закону о евиденцијама у области рада.

С друге стране, поједина пословна документација настаје искључиво у електронском облику, попут финансијских извештаја. Финансијски извештаји, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника, уносе се у посебан информациони систем Агенције за привредне регистре и достављају се искључиво у електронском облику, у складу са Законом о рачуноводству. Списак обвезника који су доставили финансијске извештаје и прописану документацију у папирном облику, супротно Закону о рачуноводству, објављује се на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Поједина документација, правни послови и изјаве не могу се сачинити у електронском облику, што је у прописима изричито наглашено. Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и Закон о јавном бележништву прописују које исправе тако настају и производе правно дејство уколико су закључени у прописаној форми.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија