Калкулатор паушалног пореза

Програм подстицања предузетништва кроз програм намењен финансирању жена предузетница и младих

На основу овог програма, можеш да добијеш 35% бесповратних средстава од вредности улагања или 45%, уколико дуже од годину дана послујеш на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености. По овом програму можеш да очекујеш најмање 400.000 динара финансијске помоћи, а највише 6.000.000 динара.

Од укупног износа улагања, уколико не припадаш привредним субјектима који послују на изразито неразвијеном подручју, структура финансирања коју можеш да очекујеш је:

 1. износ бесповратних средстава у минималном износу од 140.000 динара, под условом да овај износ не може да пређе 2.100.000 динара;

 2. износ кредита који не може бити нижи од 260.000 динара, односно виши од 3.900.000 динара.

Уколико послујеш на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености, структура финансирања је следећа:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 180.000 динара, под условом да овај износ не сме да пређе 2.700.000 динара;

 • износ кредита који не може бити нижи од 220.000 динара, односно виши од 3.300.000 динара.

Програм нуди кредит са грејс периодом од једне године и роком отплате не краћем од 3 и не дужем од 5 година. Годишња каматна стопа износи 1% у случају да је корисник средстава обезбедио банкарску гаранцију као средство обезбеђења или 2% за друга средства обезбеђења.

Да би могао да конкуришеш на овај програм, потребно је да се испуне следећи услови:

 • твој бизнис је основан у форми предузетничке радње или привредног друштва које припада микро или малим правним лицима;

 • оснивач друштва који уједно обавља функцију директора је жена или су жене већински власници удела у друштву и бар једна од њих обавља функцију директора; или

 • оснивач друштва који уједно обавља функцију директора има испод 35 година или су лица која су млађа од 35 година већински власници и обављају функцију директора;

 • твој бизнис је регистрован у Агенцији за привредне регистре не раније од 5 година пре подношења захтева;

 • у тренутку објављивања јавног позива за конкурисање за средства ниси оснивач других привредних субјеката морају бити брисани из регистра или је дошло до преноса свих права која си имао у том привредном субјекту;

 • средства ћеш користити за куповину опреме, текуће одржавање пословног простора (до износа 350.000 динара) или за покривање трошкова из редовног пословања (под условом да не прелазе 20% улагања – нпр. закуп пословног простора, плаћање комуналних трошкова и зарада запосленима. У ове трошкове не спадају трошкови које твој бизнис има по основу коришћења различитих извора финансирања, односно отплате зајмова и кредита);

 • у претходне две године ниси користио државну помоћ или де минимис помоћ која прелази износ од 23.000.000 динара;

 • твој бизнис није користио средства из буџета која се опредељују за подршку новооснованим субјектима;

 • уколико средства користиш за извођење радова или набавку опреме, твој добављач не може бити физичко лице и не сме се сматрати лицем које је повезано са твојим бизнисом;

 • као оснивач привредног друштва си запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом;

 • бесповратна средства нећеш користити за покривање трошкова у вези са активностима и пројектима који су почели пре расписивања конкурса;

 • ниједан од оснивача не обавља функцију директора или је члан органа управљања у привредном друштву које се бави сличном делатношћу као твој бизнис, не обавља функцију законског заступника друштва које се бави сличном делатношћу нити је је у руководству удружења које спроводи активности у истој области.

Право на финансирање губиш уколико у року од три године од добијања средстава:

 • твој бизнис престане да ради и избришеш га из регистра;

 • продаш опрему чију си куповину финансирао на основу програма или је даш другом на коришћење;

 • твој статус директора друштва престаје или се прекине твој радни однос у друштву;

 • твој бизнис није активан и не подноси финансијске извештаје.

На овај програм се за сваку годину можеш пријавити до 31.12. те године. Уколико испуњаваш услове за конкурисање, информацију да ли је програм отворен у тренутку када желиш да конкуришеш, као и више о овом програму и документацији можеш да нађеш на   (Са обзиром да конкурс за ову годину још није изашао, потребно је да пратиш сајт Министарства привреде).