Калкулатор паушалног пореза

Програм финансирања почетника у пословању

На основу овог програма, можеш да добијеш бесповратна средства у висини од 30% од износа улагања, односно 40% уколико послујеш на територији која спада у четврти ниво развијености. За преостали износ улагања програм нуди кредит са грејс периодом од једне године и роком отплате не краћем од 3 и не дужем од 5 година. Годишња каматна стопа износи 1% у случају да је корисник средстава обезбедио банкарску гаранцију као средство обезбеђења или 2% за друга средства обезбеђења.

Уколико припадаш групи привредних субјеката која могу аплицирати максимално за износ бесповратних средстава у висини од 30%, тада ће структура финанисрања твог пословања бити следећа:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 120.000 динара, али овај износ не може да пређе 1.800.000 динара;

 • износ кредита који не може бити нижи од 280.000 динара, односно виши од 4.200.000 динара.

Уколико послујеш на територији која спада у четврти ниво развијености, однос финансирања по основу бесповратних средстава и кредита је следећи:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 160.000 динара, али овај износ не може да пређе 2.400.000 динара;

 • износ кредита који не може бити нижи од 240.000 динара, односно виши од 3.600.000 динара.

Да би могао да конкуришеш на овај програм, потребно је да се испуне следећи услови:

 • твој бизнис у форми предузетничке радње или привредног друштва је почео с пословањем најраније две године пре подношења захтева;

 • средства ћеш користити за куповину опреме, текуће одржавање пословног простора (до износа 350.000 динара) или трошкови из редовног пословања (под условом да не прелазе 20% улагања);

 • оснивачи привредног друштва су искључиво физичка лица;

 • у тренутку објављивања јавног позива за конкурисање за средства ниси оснивач других привредних субјеката морају бити брисани из регистра или је дошло до преноса свих права која си имао у том привредном субјекту;

 • бесповратна средства нећеш користити за покривање трошкова у вези са активностима и пројектима који су почели пре расписивања конкурса;

 • као оснивач привредног друштва си запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом;

 • у претходне две године ниси користио државну помоћ или де минимис помоћ која прелази износ од 23.000.000 динара;

 • твој бизнис није користио средства из буџета која се опредељују за подршку новооснованим субјектима;

 • као оснивач привредног друштва си запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом;

 • ниједан од оснивача не обавља функцију директора или је члан органа управљања у привредном друштву које се бави сличном делатношћу као твој бизнис, не обавља функцију законског заступника друштва које се бави сличном делатношћу нити је је у руководству удружења које спроводи активности у истој области.

Уколико је твој бизнис већ користио субвенције Фонда за развој, могуће је да нећеш имати право учешћа у овом програму. Субвенције које искључују право да конкуришеш за овај програм су: Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години и Програм промоције предузетништва и самозапошљавања.

На овај програм се за сваку годину можеш пријавити до 31.12. те године. Уколико испуњаваш услове за конкурисање, информацију да ли је програм отворен у тренутку када желиш да конкуришеш, као и више о овом програму и документацији можеш да нађеш на  .

Такође, имаш могућност да користиш саветодавне услуге Развојне агенције Србије за припрему документације за учешће на овим пројектима. Више о обиму саветодавних услуга које пружа Развојна агенција Србије можеш да сазнаш на следећем  .