Калкулатор паушалног пореза

Припрема и садржина Општих услова пословања

Уколико желиш да омогућиш опцију продаје козметичких производа путем своје веб странице, постоје одређене обавезе које је потребно да испоштујеш. Пре свега, потребно је да донесеш и објавиш на веб страници Опште услове пословања и онлајн наручивања козметичких производа („Општи услови пословања“). Општи услови пословања треба да садрже све битне информације о твом бизнису, начину поручивања, доставе козметичких производа, начину плаћања и осталих релевантних информација.

Имај у виду да приликом онлајн поручивања козметичких производа обрађујеш и адресу лица које поручује што представља Лични податак, те је веома важно да предметно обрадиш у Политици приватности  .

Поред доношења и објављивања Општих услова пословања на својој веб страници, важно је да знаш да овакав начин пословања представља вид електронске трговине, односно трговине на даљину. То значи да се трговина остварује на начин да се роба нуди, наручује и продаје путем интернета. Стога, приликом истицања козметичких производа на веб страници потребно је да податке о врсти и називу робе истакнеш на јасан и лако уочљив, читљив начин. Поред тога, у обавези си и да поред приказа или описа робе истакнеш на јасан и недвосмислен начин и цену. Додатно, неопходно је да истакнеш и информацију о евентуалним додатним трошковима који могу настати за клијента приликом поручивања козметичких производа путем твоје веб странице (трошак доставе који се може разликовати у зависности од удаљености твог салона до адресе испоруке).

Још једна од обавеза јесте да на својој веб страници наведеш и податке о пословном имену, матичном броју и регистрованој адреси седишта.