Калкулатор паушалног пореза

Посебни услови који се односе на угоститељске објекте за смештај на отвореном

Уколико желиш да организујеш свој угоститељски објекат тако да буде прилагођен за смештај на отвореном, онда имај у виду да је у том случају угоститељски објекат за смештај на отвореном заправо уређено земљиште за камповање гостију. У том смислу, у угоститељском објекту за смештај на отвореном пружаш услуге смештаја у привремено постављеној опреми за камповање (ауто кућа, шатор, камп приколица, покретна кућица за одмор, шатор-приколица), а уједно и услуге паркирања моторних возила гостију. Међутим, уколико желиш да пружаш услуге у угоститељском објекту за смештај на отвореном али у стационарном објекту, такву услугу можеш пружати у камп приколици, камп кућици и слично.

Имај у виду да твој угоститељски објекат за смештај на отвореном мора да буде ограђен природном или вештачком оградом.

Твој угоститељски објекат за смештај на отвореном мора да има, између осталог, улазну капију и противпожарни излаз, контролисан улаз и чуварску службу, видно истакнут кућни ред, ценовник услуга и опреме за изнајмљивање на српском и најмање једном страном језику.